Välj en sida

Gratis spådom, Stjärntecken – Testa ett Horoskop Gratis!

Välkommen till Avida Astrologi Horoskop och Astrologiskola

Horoskop och Astrologiskola, lär dig grunderna i astrologi.

Först ett litet förord:

Vi på Avida-Astrologi Horoskop och Astrologiskola: Vi tillhandahåller strängt personliga horoskop! Tolkningarna grundar sig i vilket hus / stjärntecken som planeterna stod i det ögonblicket då du föddes, deras innebörders förhållanden och många andra faktorer som till exempel, elementen och dess tillstånd, AC ascendenten, MC Medium coeli. Konjunktioner, Oppositioner, Trigoner, Kvadraturer, Sextiler och mycket mer. Horoskop och Astrologiskola kan ge dig lite grunder i detta fantastiska ämne!

För att kunna ställa ett riktigt Horoskop behöver man veta vilken dag man är född, var man är född och vilken tid på dygnet man är född. Vet man inte vilken tid på dygnet man är född då får man utgå från 12.00 på dagen (kan då bli högst 12 timmar fel) Läs mer.

Många av de horoskopen som finns i vecko- och dagstidningar och gratis spådom här på nätet är bara så kallade stjärntecken-horoskop eller soltecken-horoskop som bara beskriver var solen stod i Zodiaken, vilket delar in folk i enbart tolv stycken stjärntecken! Stjärntecknet är bara en av många faktorer som det verkliga horoskopet består av. Dessa gratis spådom och gratis Horoskop blir då självklart mycket generella. Ingenting kan vara felaktigare, eftersom astrologin är en mångtusenårig vetenskap, långt mer komplex och sofistikerad än vad dessa stjärnteckenhoroskop och gratis spådom som du kan läsa i tidningar och här på nätet antyder. Men om man tycker man det är trevligt att läsa dagens horoskop, horoskop idag eller veckans horoskop, så varför sluta med det. Utbudet med tvivelaktig gratis spådom och stjärntecken astrologi är mycket stort här på nätet.

Horoskop Astrologiskola
Dagens horoskop & Gratis spådom

Horoskop och Astrologiskola, läran om himlakropparna!

Detta är en liten horoskop och astrologiskola som är till för de som vill få en liten inblick i detta fantastiska och stora ämne. Beställer du ett Horoskop av oss så behöver du inte känna till några grunder alls. Våra tolkningar är skrivna med ett enkelt och rakt språk utan en massa krångliga fackuttryck!

Astrologi är läran om hur olika himlakroppar och dess innebörders förhållanden och en del andra saker påverkar oss här på jorden. Själva Horoskopet är ett cirkeldiagram som man använder när man gör tolkningarna.

Avsikten med Horoskop och Astrologiskolan är att du på ett lättsamt och roligt sätt skall komma i kontakt med astrologin och förhoppningsvis få ett intresse av och att tränga djupare in i detta fantastiska ämne som är lite mer än bara sk gratis spådom och stjärntecken horoskop. Själv måste jag erkänna att jag tillhörde skaran av tvivlare tills jag en dag av en ren tillfällighet (eller så stod det skrivet i stjärnorna) började läsa om och studera astrologi. Nu kan jag svara att det stämmer, kanske inte alltid till 100 % men näst intill. Horoskop och Astrologiskolan skall ses som en liten inkörsport som bara tar upp det mest grundläggande inom astrologi och horoskop!

 

PLANETERAS BETYDELSE I HOROSKOPET

ASCENDENTEN (AC) är den punkten i horoskopet som ser ut att gå upp i öster när man föddes. Den sägs representera personers yttre, som andra ser honom/henne, vilket ögonblicksintryck man ger, hur man verkar vara och hur man beter sig.

MEDIUM COELI (MC) är den punkt som står högst på himlen. Den visar hur man uppfattar sig själv, vilken bild man har av sin egen personlighet.

SOLEN Solen-gratis-horoskop representerar ens andliga jag. Solen säger mycket om inställningen till livet, ens karaktär och anlag. Det är solen som bestämmer vilket stjärntecken man är född i (ex Jungfrun). Solen representerar också det manliga och faderliga.

 

Stjärntecken horoskop vattumannen
Astrologi och horoskop spådom

MÅNEN Månen-testa-ett-horoskop-gratis  räknas som en planet i astrologin. Månen representerar känslolivet och den själsliga sidan och även det kvinnliga och moderliga.

MERKURIUS Merkurius-testa-ett-gratis-horoskop är den minsta planeten i solsystemet (om man inte räknar med Pluto) och befinner sig närmast solen. Merkurius står för intellekt och tänkande.

VENUS Venus-horoskop-gratis representerar kärlek, omsorg och ömhet och ses som en välgörare, som visar lycka och framgång och även kreativitet.

MARS Mars-horoskop-testa-nu står för aggression och olycksbringande men även för makt och styrka. Mars anses även som konstruktivitetens planet.

JUPITER Jupiter-gratis-horoskop är solsystemets största planet och räknas till lyckobringarna i horoskopet. Jupiter är expansionens planet.

SATURNUS Saturnus-betydelse-i-horoskopet råder över känsla, plikt och ansvar och står även för personens konservativa kraft. Saturnus räknas till en svår planet och kan ställa till förtret, står även för pliktkänsla och bevarande.

URANUS Uranus-positivt-i-horoskopet anses ha en positiv inverkan på upplevandet, insikt och känslor. Uranus står även för intuition på tänkandets plan.

NEPTUNUS Neptunus-i-horoskopet representerar fantasi, inspiration och drömmar.

PLUTO Pluto-olycksbringare-i-horoskopet skildras ofta som en farlig och olycksbringande, stora omvälvningar och dramatiska förändringar. (Inom astrologin räknas Pluto fortfarande som en planet.)

ZODIAKEN är en tänkt cirkel långt utanför solsystemet som bildar en bakgrund för alla planeterna. Zodiaken delas in i 12 stjärntecken.

Horoskop astrologi spådom tarrot

HOROSKOPETS TOLV OLIKA HUS

Ett Horoskop består av tolv hus som står för olika saker. Det finns ett flertal olika hussystem, det mest vanliga och det vi använder för det mesta är Placidus. SjälvklarT om du föredrar något annat hussystem så kan du välja det, t ex Companus, Equal, Koch, Meridian, Morinus, Placidus, Porphyry etc.

Hus nummer ett börjar vid Ascendenten och resten av husen går motsols runt i horoskopet. Varje hus har även en anknytning till ett stjärntecken (se tabellen). Hus 1 – 6 handlar om människan på det personliga planet. Hus 7 – 12 handlar om förhållanden och beskriver hur man samverkar med sin omvärld.

Vill man ställa sitt eget horoskop så rekommenderar jag att man beställer ett horoskop, ett cirkeldiagram från exempelvis oss, vi delar ut det gratis. Självklart kan man titta i olika tabeller som man gjorde förr, men det blir aldrig så exakt. När man räknar ut med hjälp av en dator blir noggrannheten mycket exakt (några sekunder av en grad).

När man ställer ett Horoskop måste man ha ett cirkeldiagram med alla husen inritade. Även vad planeterna och en del andra astrologiska fenomen, stod i det ögonblick då du föddes. Hur allt är placerat i cirkeldiagrammet har en stor betydelse, är det utspritt eller är det samlat i eller runt ett hus. Man får även ta hänsyn till alla aspekters förhållanden. Som ni märker är det mycket att hålla reda på och det är inte helt lätt. Men börja med att lära er husen och planeternas betydelse så har ni kommit en bit på vägen.

HUSENS BETYDELSE I HOROSKOPET – Horoskop och Astrologiskola

Första Huset: Grundläggande inställning och förhållande till livet. Personlighet.

Andra Huset: Inställning till ägodelar, kropp, tillhörigheter, ekonomi, värderingar och etik.

Tredje Huset: Uppmärksamhet på din närmaste omgivning; inlärningsförmåga och att förstå.

Fjärde Huset: Hemmets och familjens betydelse, vad som får en att känna dig bekväm hemma.

Femte Huset: Kreativitet, skapande förmåga, kärlek, fritidsaktiviteter och spel.

Sjätte Huset: Arbete, hälsa, praktisk insats och fysisk förmåga.

Sjunde Huset: Partnerskap, samarbete och vänner.

Åttonde Huset: Pengar, gåvor, investeringar, affärer, dela med sig, död.

Nionde Huset: Resor, vidsynthet, filosofi, moral, politik.

Tionde Huset: Karriär, arbetsliv, roll i samhället.

Elfte Huset: Planering, klubbar, sällskapsliv, sociala aktiviteter.

Tolfte Huset: Samvete, skuldkänslor, ensamhet, förmåga att bidra till samhället.

dagens horoskop
Horoskop astrologi spådom tarrot

HOROSKOPETS FYRA ELEMENT BESTÅR AV:

ELD symboliserar aktivitet, kraft, energi, och företagsamhet. Eldtecknen är utåtriktade i sin karaktär och brukar därför kallas för positiva.

JORD symboliserar det vardagsnära och materiella, konkreta och praktiska. Jordtecknen har en mer inåtriktad karaktär och kallas därför negativa.

LUFT räknas som ett utåtriktat och positivt tecken och står för idéer, språk och kommunikation, även kunskap, moral, lärdom och logik – allt som hör tänkandet till.

VATTEN symboliserar känslolivet från hat till kärlek, är också fruktsamhetens element, har mycket att göra med vad som sker inom en, räknas därför som ett negativt tecken.

HOROSKOPETS ELEMENTS TILLSTÅND ÄR:

KARDINAL är det ledande som drar till sig andra, driver på, vill åt ett bestämt håll. Påskyndande, intolerant och bestämt.

FAST är det oföränderliga, vill inte ändra på något, vill varken bestämma eller bestämmas över. Ovilja till förändring är det typiska för det fasta.

RÖRLIG är det anpassningsbara som vill ha förändringar och har lätt att nästan viljelöst anpassa sig efter andra. Det är följaren som lyder, letar och prövar allt nytt.

dagens horoskop

HUS  STJÄRNTECKEN  ELEMENT  TILLSTÅND

Första huset     Väduren            Eld          Kardinal

Andra huset     Oxen                   Jord       Fast

Tredje huset      Tvillingarna      Luft        Rörlig

Fjärde huset      Kräftan             Vatten    Kardinal

Femte huset      Lejonet             Eld          Fast

Sjätte huset       Jungfrun            Jord       Rörlig

Sjunde Huset    Vågen                Luft        Kardinal

Åttonde huset  skorpionen       Vatten   Fast

Nionde huset    Skytten              Eld         Rörlig

Tionde huset     Stenbocken      Jord       Kardinal

Elfte huset         Vattumannen   Luft       Fast

Tolfte huset       Fiskarna            Vatten   Rörlig

STJÄRNTECKNENS BETYDELSE I HOROSKOPET

Som sagt så är bara stjärntecknet en liten del i ett Horoskop, men visst har det betydelse, men att tro att man kan dela in folk i tolv olika stjärntecken är kanske inte så sofistikerat. Det är långt ifrån vad en riktig astrolog sysslar med och mycket långt ifrån vad ett riktigt Horoskop är. Visst, vissa stjärntecken drag kanske stämmer in på olika människor, men man ska nog se det som en rolig grej. I vilket stjärntecken solen stod i när du föddes är bara en liten del av vad ett riktigt Horoskop består av.

Alla människor borde någon gång i sitt liv testa på ett riktigt karaktärshoroskop / födelsehoroskop minst en gång i livet. Jag lovar att den som gör det kommer att bli riktigt förvånad över hur bra det stämmer!  (Horoskop nr 2.)

1.  Stjärntecknet Väduren stjärntecknet-väduren-i-horoskopet 

Banbrytande, oberoende, självförtroende, bristande empati, tar risker.

2.  Stjärntecknet Oxen stjärntecknet-oxen-i-horoskopet 

Knogande, stadig, praktisk, konservativ, älskar naturen.

3.  Stjärntecknet Tvillingarna stjärntecknet-tvillingarna-i-horoskopet 

Lättsam, ytlig, nyfiken, många intressen, intelligent.

4.  Stjärntecknet Kräftan stjärntecknet-kräftan-i-horoskopet 

Lynnig, beskyddande, känslomässig, säkerhetsmedveten, emotionellt fäst.

5.  Stjärntecknet Lejonet stjärntecknet-lejonet-i-horoskopet

Självmedveten, kreativ, vital, stolt eller blyg, uppriktig, lojal, personlig.

6.  Stjärntecknet Jungfrun stjärntecknet-skorpionen-i-horoskopet 

Metodisk, organiserad, noga, exakt, kall, hård, krävande.

7.  Stjärntecknet Vågen stjärntecknet-vågen-i-horoskopet 

Behöver partnerskap och vänner, trevlig, kräver rättvisa, tolerant.

8.  Stjärntecknet Skorpionen stjärntecknet-skorpionen-i-horoskopet 

Instinktiv, tyst, händig, intuitiv, karismatisk, älska djur.

9.  Stjärntecknet Skytten stjärntecknet-skytten-i-horoskopet 

Expansiv, generös, gillar resor, undviker detaljer, optimistisk.

10. Stjärntecknet Stenbocken stjärntecknet-stenbocken-i-horoskopet

Metodisk, följer en plan, praktisk, objektiv, ansvarig, realistisk, torr.

11. Stjärntecknet Vattumannen stjärntecknet-vattumannen-i-horoskopet 

Vänlig, aktiv i samhället, intelligent, opersonlig, urban.

12. Stjärntecknet Fiskarna stjärntecknet-fiskarna-i-horoskopet

Intuitiv, empatisk, konstnärlig förmåga, humanistisk, inspirerande, uppoffrande.

dagens horoskop
Så passar olika stjärntecken ihop

VILKA STJÄRNTECKEN PASSAR IHOP?

När man pratar om hur olika stjärntecken passar ihop, då menar man bara vilka stjärntecken som passar ihop med varandra. I vilket stjärntecken som solen stod i när du föddes.

Men som vi tidigare tagit upp här så är bara stjärntecknet en mycket liten del i vad ett riktigt Horoskop handlar om. T ex. om Väduren passar ihop med en annan person som är född i exempelvis Vattumannen?

Vi kan sträcka oss så långt som att kalla detta för en ”kul” grej, långt bortom vad ett riktigt Horoskop handlar om. Men visst kan det säkert vara roande och trevligt om man tar det på den mer humoristiska sidan.

När vi ställer ett Kompatibilitets Horoskop, Kompatibilitets index (kallas även för vän eller partnerhoroskop) då tar vi hänsyn till 1000-tals olika aspekter. Både harmoniska och oharmoniska.

När jag studerade astrologi så gjorde vi experiment där vi skulle plocka ut personer som passade bra ihop bland 100-tals människor, jag vill lova att vi blev förvånade och förstummade gång på gång. Hela tiden plockade vi ut gifta par och personer som var mycket nära vänner.

Låter detta intressant? (se horoskop 6, 7 och 8)

Avida-astrologis Horoskop och Astrologiskola!

VAD KAN ASTROLOGIN OCH HOROSKOPEN GE DIG?

Astrologin hjälper dig att lära känna ditt verkliga jag, att nå ditt innersta väsen. De flesta finner att den identiteten som horoskopet visar upp i stort sett bekräftar deras egna erfarenheter och självkännedom. Det är ingen tillfällighet att de flesta människor hyser en instinktiv förkärlek för det egna horoskopet – inklusive de svagheter som det kanske avslöjar. När du väl har identifierat dina starka och svaga sidor, får du mycket lättare att styra din personliga utveckling.

MODERN ASTROLOGI

När man talar om astrologi brukar man oftast syfta på den typ av horoskop som finns i dags- och veckotidningar. Ingenting kan vara felaktigare, eftersom astrologin är en mångtusenårig vetenskap, långt mer komplex och sofistikerad än vad dessa tidningsspalter antyder. Det tecknet man sägs vara född i, så kallade soltecknet, är bara en av många faktorer som det verkliga horoskopet består av.

Astrologins samlade visdom och innersta hemligheter har i tusentals år varit förbehållna en sluten krets, som noga har slagit vakt om sin kunskap. Modern astrologi gör den tillgänglig för alla.

Vad kan astrologin ge dig
Vattumannen Gratis horoskop

ASTROLOGISKA BERÄKNINGAR MED HJÄLP AV DATORER.

För att göra astrologiska uträkningar utan data krävs mycket goda matematiska kunskaper. De långa och komplicerade uträkningarna är kanske den främsta orsaken till att astrologin varit svårtillgänglig. Med hjälp av datorer kan man ta fram samtliga värden, vilket också ökar tillförlitligheten då felräkningar och felkällor elimineras. I astrologiska tabeller hittar man oftast endast uppgifter från den första och femtonde varje månad. Men med hjälp av datorer får men en enorm noggrannhet (ligger inom några sekunder av en grad).

ASTROLOGINS UTVECKLING

Det är nog ingen överdrift att säga att astrologens yrke hör till världens äldsta. För 20 000 år sedan fick människorna upp ögonen för solen och månens påverkan för ebb och flod. Men det är dock skillnad på att observera himlafenomen och att tolka dem som inverkande på människoliv. Den äldsta hittills kända dokumentet på astrologiskt tänkande dyker inte upp förrän omkring 2 400 år före Kristus.

I mitten på 1500-talet deklarerade Copernicus att solen var planeternas centrum och inte jorden, vilket man tidigare trott. Detta var ett oerhört påstående som innebar att jorden inte var det centrum man tidigare trott. Kyrkan rasade och censurerade, men kunskapen spred sig som en löpeld.

Avida-astrologi Horoskop och Astrologiskola! Vi har horoskop på många olika språk.