Välj en sida

PERSONLIGT FÖDELSEHOROSKOP

1. Lilla FödelseHoroskopet: Pdf format 119 kr –  A4 kompendium 195 kr

Personligt Födelsehoroskop

  01 Lilla Födelse Horoskopet Pdf 119 kr / A4 195 kr

  Födelseuppgifter:

  Timma/minuter

  Om du inte vet tiden

  Födelseort och land *

  Önskat språk

  Pdf / A4 *
  Pdf: 119 krA4: 195 kr

  Hem

  Efter ”Skicka” får du inom kort  (upp till några timmar) en beställningsbekräftelse.

  1.  Enklast och snabbast betalar du med SWISH  0728 75 99 49

  2.  Eller säker kortbetalning via Paypal

  3.  Eller Betalning med PayPal 

  4.  Eller genom en överföring till vårt SEB konto 5019 010 47 40

  För mer information se BESTÄLLNINGSINFO

  För betalning med Kort eller Paypal


  Lilla Födelse Horoskopet Pdf 119 kr

  Lilla Födelse Horoskopet A4 195 kr


  PERSONLIGT FÖDELSEHOROSKOP

  Lilla födelsehoroskopet är ett omfattande personligt födelsehoroskop på cirka 10 sidor. Tolkningen av det personliga horoskopet är skriven på ett lätt och ledigt sätt utan en massa konstiga fackuttryck!

  Ett personligt födelsehoroskop kan vara mycket avslöjande, men även utvecklande. Födelsehoroskopet avslöjar så väl goda som dåliga sidor, vilket ger dig en chans att utveckla dina svaga sidor.

  Ett personligt födelsehoroskop ger dig mycket spännande läsning som enbart handlar om dig.

  Tolkningen av det Lilla födelsehoroskop är indelat i sex avslöjande kapitel. Själva födelsehoroskopet är ju ett födelsediagram över Zodiaken där alla planeterna och en massa andra intressanta saker är utritade i det ögonblick då du föddes.

  För att kunna ställa ett riktigt födelsehoroskop så behövs följande uppgifter, var du är född, och när du är född. Vet du inte klockslaget då du föddes då får man utgå ifrån 12:00 på dagen för då kan det bli högst 12 timmar fel.

  Ditt personliga födelsediagram (horoskop diagram) följer med ditt personliga födelsehoroskop, vi använder normalt med Placidus hus-system, vilket är det vanligaste i västvärlden, men föredrar du något annat hus-system så kan du välja det.

  Vi har även utvecklat vårt lilla födelsehoroskop till ett som vi kallar för det stora födelsehoroskopet som är ännu mer omfattande.

  Beställer du vårt lilla födelsehoroskop och sedan vill gradera upp till det stora födelsehoroskopet då kan vi ordna det.

  Vårt lilla födelsehoroskop är en riktig storsäljare, som vi säljer på många olika språk.

  Utforska ditt personliga födelsehoroskop! Upptäck din inre värld!

  Utforska ditt personliga födelsehoroskop och få insikter om din unika personlighet och livsresa. Ett personligt födelsehoroskop är som en karta som hjälper dig att förstå dig själv bättre och guidar dig genom livets olika faser. Det tar hänsyn till solen, månen och planeterna positioner i det ögonblicket du föddes och ger dig värdefull information om ditt öde, kärlek, karriär och mycket mer. Upptäck vad det personliga horoskopet har avslöjat om din inre värld.

  Låt oss vara din kompass på stjärnhimlen. Beställ ditt personliga födelsehoroskop idag och öppna dörren till en djupare självförståelse och vägledning för framtiden.

  Vad kan ett personligt födelsehoroskop ge dig?

  Ett personligt födelsehoroskop kan ge dig värdefulla insikter om din personlighet, livsöde och möjligheter. Genom att analysera positionen och aspekterna av planeterna vid din födelse, kan horoskopet erbjuda följande:

  • Självinsikt: Det ger dig en djupare förståelse av din egen natur, styrkor och svagheter. Det kan hjälpa dig att utforska ditt sanna jag och varför du agerar på ett visst sätt.
  • Livsriktning: Horoskopet kan avslöja mönster och trender i ditt liv, vilket kan vara användbart för att fatta beslut om karriär, relationer och andra livsområden.
  • Relationer: Det kan ge dig vägledning om dina relationer och hur du interagerar med andra människor. Det kan även avslöja kompatibilitet med potentiella partners.
  • Karriär: Horoskopet kan ge råd om vilka yrken eller branscher som kan vara mer gynnsamma för dig baserat på din stjärnbild.
  • Tillväxt och utveckling: Det kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan växa och utvecklas, samt hur du kan övervinna utmaningar.

  Sammanfattningsvis ger ett personligt födelsehoroskop dig verktyg för självförbättring och ökad medvetenhet om ditt liv. Det är viktigt att komma ihåg att horoskopet inte är deterministiskt utan snarare ett verktyg för reflektion och självutforskning.